Maanantaina 12.9. klo 18 saamme syksyn ensimmäiseksi vieraaksemme Lyceumklubille (Rauhankatu 7 E, 5. krs.) Udinen yliopiston keskiajan taidehistorian professorin Valentino Pacen, joka on myös Bibliotheca Hertzianan Richard Krautheimer -professori. Pace esitelmöi Rooman taiteesta kristinuskon ensimmäisen riemuvuoden 1300 alla:

Roma triumphans. Arte a Roma alla vigilia del Giubileo del 1300

Valentino Pace esiintyy (englanniksi) myös keskiviikkona 14.9. Taidehistorian seuran ja Glossan Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) klo 14–18 järjestämässä seminaarissa Kuva ja tila. Näkökulmia keskiajan visuaaliseen maailmaan ja puhuu aiheesta Maniera greca. Italy and Byzantium  in the 11th century. Seminaarissa esiintyvät myös FT Agneta Ahlqvist (Berättelsen om de tre levande  och de tre döda; dess bildmotiv och dess upphovsmän), seuramme varapuheenjohtaja, dosentti Johanna Vakkari (Keskiajan kuvatila) sekä dosentti Markus Hiekkanen. 

Perjantaina 7.10. klo 12–14 Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa, Fabianinkatu 26, sh 206, Rooman yliopiston La Sapienzan historian professori Simona Colarizi ja dokumenttielokuvaohjaaja Gianfranco Pannone keskustelevat Italian yhdistymisen 150-vuotisjuhlan kunniaksi teemasta

 ma che Storia….

Lauantaina 8.10. klo 14–16.30 elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15) jatkamme Italian juhlavuoden teemaa. Edellä mainitut esiintyjät tulkkaa suomeksi Elina Suolahti ja heidän lisäkseen puhuu elokuvatieteen professori Henry Bacon Helsingin yliopistosta. Tilaisuus järjestetään yhdessä Kansallisen Audiovisuaalisen arkiston ja Italian kulttuuri-instituutin kanssa ja se avaa arkiston upean italialaisen elokuvan sarjan (ks. www.kava.fi). Tilaisuuden jälkeen esitetään klo 17 Pannonen tuore dokumenttielokuva ma che Storia… (2010), joka on koskettava ja ironinenkin kollaasi Luce-instituutin uutiskatsauksista, kirjallisista sitaateista sekä klassisesta ja kansanmusiikista.

Tiistaina 18.10. klo 14­–18 Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen italian kielen oppiaine järjestää yhdistyneen Italian kunniaksi seminaarin

Italia e Italiani. Centocinquant’anni di Unità (1861-2011)

Metsätalolla (Unioninkatu 40, sali 6) järjestettävässä seminaarissa esiintyvät vielä vahvistamattoman ohjelman mukaan ainakin dantelaisille tuttu sosiaalihistorioitsija Daniele Marchesini, taloushistorioitsija Ercole Sori, dosentti Enrico Garavelli ja professori Hannu Riikonen.

 Tervetuloa!

P.S. SYS – Sveitsin Ystävät Suomessa ry kutsuu dantelaiset opiskelemaan Matkailijan italiaa. Kurssilla tutustutaan Italian ja Sveitsin matkakohteisiin sekä opetellaan matkailijalle hyödyllisiä kielenkäyttötilanteita. Kurssin hinta 40 euroa sisältää opettajan, HuK Mia Lanzin laatiman kurssimateriaalin lisäksi runsaasti Italian kulttuuri-instituutin ja Sveitsin suurlähetystöntoimittamaa matkailuaineistoa. Kurssi muodostuu viidestä kaksoistunnista (90 min.) ja ne pidetään SYS-toimistolla Ullanlinnassa, Vuorimiehenpuistikko 4 D 32. Kurssiin liittyen järjestetään elokuvailta. Ilmoittaudu ajoissa, kurssin toteutuminen varmistuu, kun ilmoittautuneita on minimimäärä. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Mia Lanzille: sys@sveitsi.fi.Opetus torstaisin (8.9., 22.9., 27.10., 10.11. ja 24.11) klo 18.30–20.00.

P.P.S. Seuramme etsii uutta sihteeriä. Jos kiinnostuit tai tiedät hyvän ehdokkaan, ota yhteyttä joko pj Mikko Myllykoskeen tai nykyiseen sihteeriin Marianna Stolbowiin

  

Måndagen den 12 september kl. 18 på Lyceumklubben (Fredsgatan 7 E, 5:e vån.) får vi höstens första gäst, nämligen professorn i medeltida konsthistoria vid universitetet i Udine Valentino Pace, som också är Richard Krautheimer-professor vid Bibliotheca Hertziana. Pace håller ett föredrag om konsten i Rom inför det första kristna jubileumsåret 1300:

Roma triumphans. Arte a Roma alla vigilia del giubileo del 1300

Valentino Pace uppträder också (på engelska) onsdagen den 14 september vid seminariet ”Kuva ja tila. Näkökulmia keskiajan visuaaliseen maailmaan / Image and space. Perspectives to medieval visuality. / Bild och rum. Perspektiv på medeltida visualitet”, som ordnas av Föreningen för Konsthistoria och Glossa på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6) kl. 14 – 18. Han talar under rubriken Maniera greca. Italy and Byzantium in the 11th Century. Vid seminariet uppträder också fil. dr Agneta Ahlqvist (Berättelsen om de tre levande och de tre döda; dess bildmotiv och dess upphovsmän), vår förenings viceordförande docent Johanna Vakkari, (Keskiajan kuvatila / Bildutrymmet under medeltiden) och docent Markus Hiekkanen.

Fredagen den 7 oktober kl. 12 – 14, på Helsingfors universitets Språkcentral, Fabiansgatan 26, sr 206, kommer historieprofessorn vid la Sapienza-universitetet i Rom Simona Colarizi och dokumentfimsregissören Gianfranco Pannone att med anledning av 150-årsjubileet av Italiens enande föra en diskussion kring temat

ma che Storia ...

Lördagen den 8 oktober kl. 14 – 16.30 fortsätter vi med det italienska jubileumsårets tema på bio Orion (Eriksgatan 15). De nyss nämnda personerna tolkas till finska av Elina Suolahti och utom dem talar professorn i filmkonst vid Helsingfors universitet Henry Bacon. Evenemanget ordnas i samarbete med Nationella audiovisuella arkivet och italienska kulturinstitutet och det inleder arkivets storartade serie om italiensk film (se www.kava.fi) Efter evenemanget, kl. 17, visas Pannones färska dokumentär ma che storia … från 2010, ett rörande och samtidigt ironiskt collage av Luce-institutets nyhetsöversikter, av litterära citat och av klassisk och folkmusik.

Tisdagen den 18 oktober kl. 14 – 18 ordnar läroämnet italienska vid institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet (Forsthuset, Unionsgatan 40, sal 6) med anledning av Italiens enande ett seminarium

 Italia e  Italiani. Centocinquant’anni di Unità (1861 – 2011)

Enligt seminariets program, som ännu inte har bekräftats kommer åtminstone den för Dante bekante socialhistorikern Daniele Marchesini, forskaren i ekonomisk historia Ercole Sori, docent Enrico Garavelli och professor Hannu Riikonen att uppträda.

Välkomna!

 
P.S.  SYS – Sveitsin Ystävät Suomessa ry inbjuder Dantes medlemmar att delta i kursen Italienare för turister. (Matkailijan italiaa). Under kursen bekantar deltagarna sig med resemål i Italien och Schweiz och övar språksituationer som är nyttiga för en turist. Kurspriset 40 euro inbegriper utom sådant material som har sammansatts av läraren hum. kand. Mia Lanz också rikligt med resematerial som har producerats av det italienska kulturinstitutet och av schweiziska ambassaden. Kursen består av fem dubbeltimmar (90 minuter) vilka hålls på SYS:s kansli i Ulrikasborg, Bergmansskvären 4 D 32. I samband med kursen ordnas en filmkväll. Anmäl Dig i god tid, kursen verkställs under förutsättning att ett minimiantal kursdeltagare anmäler sig. Förfrågningar och anmälningar via Mia Lanz: sys@sveitsi.fi. Kursen ordnas på torsdagar kl. 18.30 – 20.00 (8.9., 22.9., 27.10., 10.10. och 24.11). 

 P.P.S. Vår förening söker en ny sekreterare. Vänligen kontakta ordföranden eller sekreteraren, om du blev inresserad eller vet en bra kandidat.