Società Dante Alighieri di Helsinki – Helsingfors ry kuuluu kansainväliseen Dante Alighieri -seurojen verkostoon, jonka kattojärjestö sijatse Roomassa. Kuten muutkin Dante-seurat maailmalla, myös Helsingin Dante-seura edistää italian kielen ja italialaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Yhdistys kutsuu niin italialaisia kuin suomalaisiakin kulttuurin ja tieteen eri aloja edustavia asiantuntijoita esitelmöimään Helsinkiin.

Toimintaa järjestetään yhteistyössä Italian kulttuuri-instituutin, korkeakoulujen, muiden ystävyysseurojen sekä suomalaisten museoiden ja tiedekeskusten kanssa. Toimintaamme olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.