SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO DI HELSINKI

 

Helsinki, 9.3.2021

 

Vuoden 2021 JÄSENKIRJE JA KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

 

Arvoisa Dante-seuran jäsen,

Toivottavasti talven viimeiset päivänne ovat olleet aurinkoisia ja olette henkisesti valmistautuneita Pohjolan elinvoimaisen kevään puhkeamiseen. Koronarajoitusten tiukentuminen ei meille tule yllätyksenä, sillä tähänhän me toki olimme varautuneita.

Dante-seura jatkaa toimintaansa italian kielen ja kulttuurin levittäjänä eri keinoin, ja maaliskuussa meille on tiedossa sangen mielenkiintoista virtuaaliohjelmaa. Koska tasavallan jo vuosi sitten markkinoima ”uusi normaali” tilanne saattaa jatkua pitkään, on tämä otollinen kannustin kaikille meille tutustua eri digitaalisiin viestintävälinesiin; niiden käyttö epäilemättä jatkuu tulevaisuudessakin, olipa tilanne mikä hyvänsä. Dante-seura käyttää tilaisuuksissaan Zoomia, sillä saimme keskusjärjestöltämme Sede centralesta Roomasta ilmaisen tilin seuran virtuaalisia tapahtumia varten.  Zoom-ohjelman käyttöohjeet löytyvät muun muassa tämän linkin takaa: https://www.youtube.com/watch?v=NmM4ptMG4m4. Zoom-ohjelma kannattaa asentaa tietokoneelle hyvissä ajoin ja tapahtumaan osallistua n. 10 minuuttia ennen sen varsinaista alkua, jotta mahdolliset tekniset ongelmat saadaan ratkaistuiksi. Myös sukulaisilta ja tuttavilta kannattaa kysyä neuvoja Zoomin käyttöä varten. Loppuen lopuksi kyseessä on erittäin vaivaton ohjelma, joka monessa suhteessa helpottaa käyttäjien elämää!

Tässä siis maaliskuun monipuolinen ohjelma sekä muuta tietoa seuramme aktiviteetista:

 

Ma 15.3.2021 klo 19.00 Jäsenilta yhteistyössä Cercle Franco-Finlandais ry:n ja Jyväskylän yliopiston romaanisten ja klassisten kielten aineryhmän kanssa:

Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professorin Outi Merisalon ranskankielinen esitelmä

Les débuts de la philologie romane en Finlande.  Werner Söderhjelm (1859-1931), ses collègues et ses amis (Romaanisen filologian alkuvaiheet Suomessa. Werner Söderhjelm (1859-1931), hänen kollegansa ja oppilaansa).

Esitelmä toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.

Ilmoittautuminen 10.3.2021 mennessä osoitteeseen omerisalo@gmail.com.  Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki.

***

24.3.2021 klo 19 Jäsenilta: Napolin Orientale-yliopiston italialaisen kielitieteen ja italian kielen historian professorin, Accademia della Cruscan jäsenen Rita Librandin italiankielinen esitelmä

Dante e le parole della scienza (Dante ja tieteen sanat).

Rita Librandi on tunnettu italian kielen historian tutkija, jonka mielenkiinnon kohteita ovat tieteen kieli keskiajalla, uskonnollinen kielenkäyttö ja italian kielen alueellinen vaihtelu historialliselta kannalta. Hänen CV:nsä löytyy näiden linkkien takaa: https://docenti2.unior.it/index2.php?content_id=19786&content_id_start=1

ja https://accademiadellacrusca.it/it/accademici/librandi-rita/28

Zoom-linkki jäseniltaan: https://jyufi.zoom.us/j/69436174205, Meeting ID: 694 3617 4205, Passcode: 532361

Ei ennakkoilmoittautumista, kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

***

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään virtuaalisesti Zoomissa tiistaina, 30.3. klo 17-19.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen jäsenistä erovuoroiset Jukka Savijoki ja Martti Berger eivät jatka enää hallituksessa. Erovuoroinen puheenjohtaja Marja Härmänmaa ei jatka kolmatta kautta puheenjohtajana eikä liioin hallituksessa. Dante-seuran nykyinen hallitus on miettinyt mahdollisia hallituksen jäseniä sekä uutta puheenjohtajaa ja onnistunutkin laatimaan listan erinomaisista ehdokkaista, jotta seuran toiminta tulee jatkumaan tehokkaana ja saumattomasti. Tästä huolimatta myös jäsenet voivat tehdä ehdotuksia hallituksen uusiksi jäseniksi. Mahdolliselta ehdokkaalta olisi etukäteen pyydettävä lupa ja suostumus asettua ehdokkaaksi Danten hallitukseen. Ehdokkaista voi välittää tietoa joko ennen kokousta sähköpostitse (info.helsinki@dante.fi) tai vuosikokouksessa.

Vuosikokouspaperit jaetaan kokouksen aikana Zoomin kautta, tai niitä voi pyytää etukäteen sähköpostitse sihteeriltä, Virva Soinnulta tutusta osoitteesta info.helsinki@dante.fi.

Linkki vuosikokoukseen: https://us02web.zoom.us/j/81947083628

Meeting ID: 819 4708 3628

Kokoukseen ei ole salasanaa.

Ei ennakkoilmoittautumista, kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

***

Vuosikokouksen jälkeen professori emeritus FT Altti Kuusamo pitää Zoomissa suomenkielisen esitelmän aiheesta: ”Perinteisten korttelikahviloiden kohtalo patinan pääkaupungissa”

Roomassa on tuhansia kahviloita, mutta miten on käynyt perinteisten kahviloiden ja baarien? Roomaa on viime vuosikymmeninä kohdannut kahviloiden täystuho. Tämä ei ainoastaan koske perinteisiä isoja kahviloita, joista jäljellä on enää vain Antico Caffè Greco, vaan myös nuorempia korttelikahviloita. Rooma, jossa kaikki ”ikuinen” on säilynyt hyvin, on menettänyt lähes kaikki 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kahvilansa. Nyt ovat vaarassa 1950-ja 1960-luvun korttelikahvilat, kun niitä pitävät vanhat pariskunnat kaikkoavat. Tilanne on erikoinen: 1900-luku ei kohta jätä merkkejä itsestään katutasolla, koska baareja myös ”modernisoidaan” uskomatonta tahtia. Kulttuurin jatkuvuuskokemus on vaarassa juuri aikakerroksessa, joka ei tunnu antiikkiselta, mutta on yhteistä lähihistoriaamme.

Altti Kuusamo on Turun yliopiston taidehistorian emeritusprofessori ja dosentti sekä Helsingin että Lapin yliopistoissa. Kuusamo on tutkinut renessanssin ja varhaisbarokin kuvastoa, modernismin taideteorioita ja nykytaiteen aikaansaannoksia. Hän on myös perehtynyt taidehistorian metodologisiin kysymyksiin ja taideteorioiden muutosten problematiikkaan. Lisäksi hän on harjoittanut ns. visuaalisen arkipäivän semiotiikkaa, viimeksi tutkimalla Rooman kahviloita (2008, 2018), ja tähän tutkimukseen perustuu vuosikokouksen esitelmäkin.

Esitelmään toimii sama Zoom-linkki ja meeting ID kuin vuosikokoukseenkin. Esitelmään ei ole ennakkoilmoittautumista, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

***

Dantelaiset mukaan lukemaan Strega-kirjallisuuspalkinnon teoksia!

La Dante al Premio Strega” on yhteistyössä Strega-kirjallisuuspalkintoa hallinnoivan Fondazione Belloncin kanssa toteutuva hanke. Danten comitatot eri puolilla maailmaa muodostavat lukupiirin, joka tutustuu Strega-palkinnosta kilpaileviin teoksiin, keskustelee niistä ja antaa oman arvionsa. Lukupiirillä on yksi ääni, joka ilmoitetaan edelleen Italiaan. Kaikki kilpailuun osallistuvat kirjat tulevat elektronisessa muodossa raatilaisten tutkittaviksi. Kilpailuun hyväksytyt 12 kirjaa julkistetaan 22. maaliskuuta 2021. Ehdotettuihin teoksiin voi tutustua etukäteen verkkosivulla www.premiostrega.it

Kaikki Helsingin Dante-seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita raatiin. Raati muodostuu tavallisista lukijoista, eikä osallistuminen edellytä mitään erityistä perehtyneisyyttä kirjallisuuteen tai italian kirjallisuuteen – vaikkei siitä mitään haittakaan ole! Ei myöskään ole tarkoitus, että jäsenten olisi luettava kaikki romaanit kannesta kanteen, vaan niihin voi perehtyä oman mielenkiintonsa mukaisesti. Danten Strega-raati tarjoaa jäsenille oivan tilaisuuden tutustua Italian nykykirjallisuuteen sekä vaihtaa siitä ajatuksia samanhenkisten lukijoiden kanssa.

Ilmoittakaa kiinnostuksenne osallistua Strega-lukuraatiin mahdollisimman pian, viimeistään maaliskuun loppuun mennessä Elina Suolahdelle, sähköpostitse (elina.suolahti@helsinki.fi).

***

FM, toimittaja Sini Sovijärven laatima video Italian uuden suurlähettilään Sergio Paganon haastattelusta on Dante-seuran verkkosivuilla (https://dante.fi/blogi/). Jäsenkirjeen paperiversion liitteenä on Sini Sovijärven kirjoittama kooste haastattelusta. Nautinnollisia luku- ja/tai katseluhetkiä!

***

Dante-seuran toiminta jatkuu kaikin puolin mallikkaasti, ja suunnittelemme muun muassa kovasti Dante Alighierin juhlavuoden tapahtumia ensi syksyksi. Tiedossa on sekä tiedettä että taidetta, ja kaikki välitetään jäsenille joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Myös FT dos., yliopistonlehtori Enrico Garavellin toimittama ja ideoima kirja Suomen Dante-seurojen historiasta – jolla siis juhlistamme Dante-seuran 95-vuotista taivalta Suomen kulttuurikentässä – on hyvällä mallilla ja toivottavasti jo ennen vuoden loppua fyysisesti kaikkien halukkaiden jäsenten käsissä.

Lopuksi toivotamme kaikille koko hallituksen puolesta oikein leppoisaa maaliskuuta, ja tapaamisiin Zoomissa!

 

Marja Härmänmaa (pj) ja Virva Sointu (sihteeri)