torstaina 9.2. klo 1821 vietämme Lyceumklubilla  (Rauhankatu 7E, V krs.) poikkeuksellisen myöhäisen

Befana-juhlan 

syksyllä 2010 kuolleen kunniajäsenemme Eila Suolahden muistoksi. Eila oli aikanaan järjestämässä lukuisia Befana-juhlia ja hankki aina arpajaispalkinnoksi asiaankuuluvan noita-akan Piazza Navonalta Roomasta. Torilla on käyty nytkin, joten tiedossa on arpajaiset, mutta myös musiikkia sekä Eilan Dante-aikoja eläneiden muisteluita. Muistelut on luvannut aloittaa professori Eero Saarenheimo. Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumisia ennakkoon seuramme uudelle sihteerille Mia Kuokkaselle, miakuokkanen(at)hotmail.com tai 044 5789 143, sekä paikan päällä maksettavaa 20 euron osallistumismaksua.

 

Keskiviikkona 14.3. klo 18 alkaen tutustumme Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa

Futurismi-näyttelyyn.

Museoon (Ahertajantie 5, Tapiola) pääsee mm. bussilla Kampista (106,110) ja Elielin aukiolta (194) ja tuona iltana sisäänpääsy on ilmainen. Näyttelyn esittelee meille futurismia tutkinut hallituksemme jäsen FT Marja Härmänmaa.

 

Keskiviikkona 21.3. klo 18 alkaen pidämme Lyceumklubilla yhdistyksemme sääntömääräisen vuosikokouksen. Kokousesitelmän pitää varapuheenjohtaja, dosentti Johanna Vakkari aiheesta

Elekieli Italian taiteessa.

Kun kirjoittelen tätä viimeistä jäsenkirjettäni, kiitän kuluneesta neljävuotiskaudesta puheenjohtajana kaikkia yhdistyksen jäseniä  ja erityisesti sihteereinä toimineita Terttu Turusta, Marianna Stolbowia ja uutta tulokasta Mia Kuokkasta, taloudenhoitaja Eija Savajaa ja monia aktiivisia hallituksen jäseniä heidän tärkeästä panoksestaan monipuolisen ohjelmamme suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Tervetuloa alkuvuoden tapahtumiin!

 

Torsdagen den 9 februari kl. 18 – 21 firar vi på Lyceumklubben (Fredsgatan 7 E, 5:e vån.) en ovanligt sen

Befana-fest

till minne av vår hedersmedlem Eila Suolahti, som dog på hösten 2010. Eila var på sin tid med om att arrangera ett stort antal Befana-fester och införskaffade alltid för lotteriet en sådan häxa som hör till i sammanhanget på Piazza Navona i Rom. Torget har fått besök också nu, så vi kan räkna med lotteri, men också musik och minnen av personer som har upplevt Eilas tider i Dante. Professor Eero Saarenheimo har lovat inleda minnesstunden. Med tanke på serveringen ber vi om förhandsanmälningar till föreningens nya sekreterare Mia Kuokkanen, mia.kuokkanen(at)hotmail.com eller 044 5789 143. Vi uppbär också en deltagaravgift på 20 euro, som betalas på platsen.

 

Onsdagen den 14 mars med början kl. 18 bekantar vi oss med

Futurism-utställningen

på Esbo stads museum för modern konst EMMA. Man kommer till museet (Flitarvägen 5, Hagalund) bl. a. med buss från Kampen (nr 106, 110) och från Elielplatsen (194). Inträdet är gratis under kvällen i fråga. FD Marja Härmänmaa, som har forskat i futurismen och är medlem i vår styrelse, kommer att guida oss på utställningen.

 

Onsdagen den 21 mars med början kl. 18 håller vi föreningens stadgeenliga årsmöte på Lyceumklubben. Mötesföredraget hålls av viceordförande, dosent Johanna Vakkari under rubriken

Elekieli Italian taiteessa (Gesternas betydelse i den italienska konsten).

När jag skriver detta cirkulär, som blir mitt sista, vill jag framföra mitt tack för den fyraårsperiod som jag har varit ordförande till alla föreningens medlemmar och speciellt till sekreterarna Terttu Turunen, Marianna Stolbow och den nytillträdda Mia Kuokkanen, till kassören Eija Savaja och till många aktiva styrelsemedlemmar för deras viktiga insats för att planera och verkställa vårt mångsidiga program.

Välkomna till våra evenemang under början av året!