Helsinki, 15.1.14

Hyvät Dante-seuran jäsenet,

toivottavasti joulunne sujui miellyttävissä merkeissä. Vuodesta 2014 on jo vierähtänyt muutama viikko, ja täten myös Danten ohjelma käynnistyy. Alkukeväällä meillä onkin muutama mielenkiintoinen tapahtuma, joihin toivomme teidän tulevan runsaslukuisina.

Yhteistyössä Italian kulttuuri-instituutin ja tiedekeskus Heurekan kanssa Dante-seura saa vierakseen oikeustieteen professori Roberto De Vitan Roomasta. De Vitan vierailu on mielenterveyttä käsittelevän ”Heureka tulee hulluksi” -näyttelyn tapahtumatoimintaa. Italialla on ollut edelläkävijän rooli mielenterveydenhoidon modernisoinnissa psykiatri Franco Basaglian aloitteesta tehtyjen radikaalien uudistusten vuoksi.

Keskiviikkona 29.1. klo 18 professori Roberto De Vita luennoi kansantajuisesti psykiatrin vastuusta vaarallisen – itselleen tai muille – potilaan hoidossa otsikolla: ”Responsabilità penale dello psichiatra per gli atti auto ed eterolesivi del paziente”

Paikka: Lyceumklubi, Rauhankatu 7

Torstaina 30.1. klo 17 puhuu aluksi tutkimusprofessori Hannu Lauerma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta psykoosista otsikolla ”Onko psykoottinen ihminen vaarallinen?” Tämän jälkeen Roberto De Vita valottaa samaa kysymystä Italian näkökulmasta englanniksi otsikolla ”TREAT OR THREAT? Closing Forensic Psychiatric Hospitals: the italian near future”. Tämä esitys käsittelee niin Franco Basaglian perintöä kuin Italian mielisairaanhoidon tulevaisuudennäkymiäkin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Paikka: tiedekeskus Heurekan auditorio Virtanen

Keskiviikkona 6.3. Karnevaalit venetsialaisittain

Tervetuloa viettämään kanssamme venetsialaishenkistä karnevaali-iltaa! Tarjolla on paikallisia herkkuja ja hyvää musiikkia. Hallituksen jäsen, arkkitehti Mia Kuokkanen myös kertoo Venetsian karnevaaliperinteestä. Perimme tilaisuudesta pienen maksun: jäseniltä 5 € ja ulkopuolisilta 10€. Sitovat ilmoittautumiset 26.2. mennessä seuran sihteerille, Valerio Ceccolinille, spostitse osoitteeseen info@dante.fi .

Paikka: Lyceumklubi, Rauhankatu 7

Aika: klo 18.

Keskiviikkona 26.3. Vuosikokous ja professori Luigi De Annan esitelmä aiheesta ”L’emigrazione italiana in Finlandia nell’epoca moderna”.

Seuran sääntömääräistä vuosikokousta seuraa italian kielen ja kulttuurin professorin sekä Turun Dante Alighieri –seuran kunniapuheenjohtajan esitelmä koskien italialaisten emigroitumista Suomeen. De Anna valottaa esitelmässään italialaisten maahanmuuton syitä, sijoittumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä maahanmuuttajien sosiokulttuurisia taustoja.

Paikka: Lyceumklubi, Rauhankatu 7

Aika: klo 18.

Danten tälle keväälle suunnittelema Napolin-matka valitettavasti peruuntui, mutta sen tilalle dantelaiset voivat osallistua alennettuun hintaan Marchen ja Umbrian maakuntaan suuntaavalle matkalle 06.04.-13.04.2014. Ks. erillinen liite.

Orionissa pyörii Anna Magnani-elokuvien saria 7.1.-15.2. Ks. www.kavi.fi

Danten hallituksen puolesta toivotamme kaikille jäsenille onnellista uutta vuotta 2014!

 —————————————

Helsingfors , 15.1.2014

Bästa medlemmar av Dante-föreningen,

Hoppas er jul förlöpt väl. Ett par veckor av det nya året 2014 har redan förlöpt och följaktligen kör Dantes program igång. Under början av våren har vi några intressanta evenemang som vi hoppas er ta talrikt del i.

Italienska kulturinstitutet och vetenskapscentret Heureka får tillsammans med Dante-föreningen som gäst Roberto De Vita, professor i rättslära från Rom. De Vitas visit hör till ”Heureka är från vettet”-utställningens programutbud. Italien är föregångare i psykvårdens modernisering som ett resultat av psykiatern Franco Basaglias radikala förnyelseinitiativ.

Onsdagen den 29.1 kl. 18 ger professor Roberto De Vita en populärvetenskaplig föreläsning om psykiaterns ansvar för den för sig själv och andra människor farliga patientens vård under rubriken:”Responsabilità penale dello psichiatra per gli atti auto ed eterolesivi del paziente”

Plats: Lyceumklubben, Fredsgatan 7

Torsdagen den 30.1 kl 17 talar forskningsprofessor Hannu Lauerma vid Institutet för hälsa och välfärd först om psykos under rubriken ”Onko psykoottinen ihminen vaarallinen?”.Efter det belyser Roberto De Vita samma fråga ur italienskt perspektiv på engelska under rubriken ”TREAT OR THREAT? Closing Forensic Hospitals: the italian near future”. Denna föreläsning behandlar såväl Franco Basaglias arv som italienska psykvårdens framtidsvisioner. Inträdet är fritt.

Plats: vetenskapscentret Heurekas auditorium Virtanen

Onsdagen den 6.3. Karneval på venetianskt vis

Välkommen att fira en venetiansk kväll i karnevalanda! Vi bjuder på lokala delikatesser och god musik. Styrelsemedlemmen, arkitekt Mia Kuokkanen berättar också om venetiansk karnevaltradition. Vi uppbär en liten avgift: av medlemmar 5€ och av utomstående 10€. Bindande anmälningar via epost senast den 26.2 till föreningens sekreterare, Valerio Ceccolini, adress: info@dante.fi.

Plats: Lyceumklubben, Fredsgatan 7.

Tid: kl. 18

 

Onsdagen den 26.3. Årsmöte och professor Luigi De Annas föreläsning i ämnet ”L’emigrazione italiana in Finlandia nell’epoca moderna”.

Efter det stadgeenliga årsmötet följer en föreläsning av professorn i italienska spåket och italiensk kultur och hedersordföranden för Åbo Dante Alighieri- föreningen Luigi De Anna om emigrationen från Italien till Finland. De Anna belyser i sin föreläsning orsakerna till italienarnas immigration, deras integrering i det finska samhället samt invandrarnas socialkulturella bakgrunder.

Plats: Lyceumklubben, Fredsgatan 7.

Tid: kl.18

Dantes vårresa till Neapel inhiberades tyvärr men i stället kan danteiterna delta för nedsatt pris i en resa som går till Marche och Umbrien 06.04-13.04.2014. Se skild bilaga.

På Orion visas en filmserie med Anna Magnani 7.1-15.2. Se www.kavi.fi.

På Dante-styrelsens vägnar önskar vi alla medlemmar ett gott nytt år 2014!