5.4.2013
Hyvät Dante-seuran jäsenet!
Dante on saanut uuden sihteerin, Valerio Ceccolinin. Valerio on kotoisin Firenzestä, jossa hän on valmistunut nykykielten ja kirjallisuuden maisteriksi. Työskenneltyään muutamia vuosia kääntäjänä ja italian kielen opettajana ulkomaalaisille, hän muutti Helsinkiin opiskellakseen italialaista filologiaa. Kielten ja kirjallisuuden lisäksi Valerion mielenkiinnon kohteita ovat teatteri, musiikki ja luonnollisesti jalkapallo! Sen lisäksi, että Valerio opiskelee ja toimii Danten sihteerinä, työskentelee hän myös kääntäjänä ja italian kielen opettajana. Valerion kanssa voi kommunikoida suomeksi, englanniksi ja italiaksi.
Dante-seuran loppukevään ohjelma on poikkeuksellisen monipuolinen; tiedossa on mm. mielenkiintoisia luentoja sekä vierailu taidenäyttelyyn. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

*****
Perjantaina 12.4. Laura Minici Zotti: Un sogno italiano – Dickens 184
Laura Minici Zotti on yksi tunnetuimpia liikkuvan kuvan historian asiantuntijoita. Hän on hankkinut vuosikymmenten aikana korkealaatuisen kokoelman, joka on esillä hänen yksityismuseossaan, Padovassa sijaitsevassa Museo del Precinemassa (www.minicizotti.it ). Laura Minici Zotti pitää luentoperformanssin, jossa rekonstruoidaan taikalyhtyesitys Charles Dickensin matkasta Italiassa.
Aika klo 14.30–16.30
Paikka: Kuvataideakatemian auditorio, Kaikukatu 4, 00530 Helsinki
Esitelmä on tulkataan suomeksi ja se kuuluu osana tapahtumaan: AAVE – Alternative Audiovisual Event 11.–14.4.2013 http://www.aavefestival.org
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
*****
Tiistaina 16.4. Giovanni Capecchi: Sul presente: un almanacco letterario dell’oggi
Giovanni Capecchi (1971) on italialaisen kirjallisuuden tutkija Perugian ulkomaalaisten yliopistossa (Università per Stranieri). Hän on erikoistunut Italian nykykirjallisuuteen ja on julkaissut monografioita ja artikkeleita Pascolista, Palazzeschista, Camillerista, Risorgimento kirjallisuudesta ja 1900-luvun romaaneista. Capecchi luennoi italialaisen filologian laitoksella italialaisesta nykyajan kirjallisuudesta.Italiankielinen luento koskee Italian kirjallisuuden viimeisen kymmenen vuoden ajan käsittelemiä keskeisiä teemoja ja sitä, miten nuoret ja hieman vanhemmat kirjailijat mieltävät Italian nykytodellisuuden ja miten he siitä kertovat.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston italialaisen filologian laitoksen kanssa.
Aika: klo 17-19
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 14
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
*****
Yhteistyössä Italian kulttuuri-instituutin kanssa Helsingin Dante-seura on kutsunut Suomeen antropologi, nykyhistorian professori Marxiano Melottin (Università delle Scienze Umane Niccolò Cusano, Rooma), joka luennoi Suomessa kolmasti:
Keskiviikkona 24.4. klo 18 Dante-seurassa Lyceumklubilla, Rauhankatu 7 E, Caprin saaresta otsikolla
“L’isola delle Sirene. Capri tra mito, storia e archeologia”

Torstaina 25.4. klo 18.00 tiedekeskus Heurekan auditorio Virtasessa ruumiiden viettelyksestä BodyWorlds –näyttelyyn liittyen englanniksi:
”Seductive Bodies: the Glamour of the Death between Myth and Archaeology”

Sunnuntaina 28.4. klo 15 Melotti luennoi museokeskus Vapriikisssa Tampereella samaten englanniksi aiheesta ”Love and Death in Pompey”.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
*****
Torstaina 2.5. klo 18 saamme vieraaksemme Lyceumklubille Trenton yliopiston tieteen sosiologian professorin Massimiano Bucchin, joka valottaa tieteen historiaa herkullisesti eli keittiön kautta. Bucchi on juuri julkaissut uuden kirjan esitelmänsä aiheesta eli ”Il pollo di Newton. La scienza in cucina”. Bucchi on lähettänyt Dante-seuralle neljä ruokaohjetta, joiden kokkaamista hallitus on alkanut harjoitella. Tarjolle tulee futuristista pastaa, Francis Baconin kanasalaattia, Francesco Redin jasmiinikaakaota (salainen resepti) ja Emma Darwinin sitruunavanukasta – sekä mahdollisuus ostaa Bucchin kirja. Tarjoiluja varten (mukaan lukien viini) keräämme ennakkoilmoittautumiset sihteerille ja 20 € jäseniltä, 25 € ei-jäseniltä.
Sitova ilmoittautuminen sihteerille Valerio Ceccolinille viimeistään perjantaina 26.4. puhelimitse numeroon 0417283084, tai spostitse osoitteeseen info@dante.fi
*****
Vierailu Michelangelo-näyttelyssä keskiviikkona 8.5.2013 klo 18.00

Dante-seura tutustuu keskiviikkona 8.5.2013 klo 18.00 alkaen Michelangelo-näyttelyyn Sinebrychoffin taidemuseossa. Näyttelyn esittelee yhdistyksen jäsenille museon intendentti ja näyttelyn suomalainen kuraattori Minerva Keltanen.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) on yksi historian tunnetuimpia taiteilijoita. Hänen teoksiaan on nyt ensimmäisen kerran esillä Suomessa. Sinebrychoffin taidemuseon näyttely keskittyy taiteilijan maalaukselliseen pääteokseen, hänen vuosina 1508–1512 maalaamiinsa Sikstuksen kappelin freskoihin. Esillä on 15 Michelangelon luonnospiirustusta, jotka ovat peräisin Casa Buonarrotista, Michelangelon nimikkomuseosta Firenzessä. Näyttely on tehty yhteistyössä Associazione Culturale Metamorfosin ja Italian kulttuuri-instituutin kanssa.

Osallistujat maksavat oman sisäänpääsymaksunsa.

Paikka: Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
Aika: klo 18.00.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
*****

5.4.2013
Bästa medlemmar av Dante-föreningen!
Dante har fått en ny sekreterare, Valerio Ceccolini. Valerio kommer från Florens, där han avlagt magisterexamen i nutidsspråk och litteratur. Efter att ha arbetat några år som översättare och lärare i italienska för utlänningar flyttade han till Helsingfors för att studera italiensk filologi. Förutom språk och litteratur intresserar sig Valerio för teater, musik och – naturligtvis – fotboll! Valerio studerar och verkar som sekreterare för Dante och jobbar som översättare och lärare i italienska. Vi kan kommunicera med Valerio på finska, engelska och italienska.
Programutbudet under resten av våren är exceptionellt mångsidigt: vi erbjuds bl.a. intressanta föreläsningar och ett besök på en konstutställning. Ni är alla varmt välkomna att delta!
*****
Fredagen den 12.4: Laura Minici Zotti: Un sogno italiano-Dickens 184
Laura Minici Zotti är en av de mest kända experterna i den rörliga bildens historia. Hon har under årtionden inskaffat sig en högklassisk samling som hon ställer ut i sitt privatmuseum i Museo del Precinema i Padova (www.minicizotti.it). Laura Minici Zotti ger sin föreläsning i form av en performans där hon rekonstruerar den laterna magica-presentationen som Charles Dickens gör av Italien i sin reseskildring.
Tid: kl.14.30-16.30
Plats: Bildkonstakademins auditorium, Ekogatan 4, 00530 Helsingfors
Föreläsningen tolkas på finska och den ingår i evenemanget: AAVE- Alternative Audiovisual Event 11.-14.4.2013 http://www.aavefestival.org
Tillställningen är gratis och alla är varmt välkomna!
*****
Tisdagen den 16.4: Giovanni Capecchi: Sul presente: un almanacco letterario dell’oggi
Giovanni Capecchi (1971) är forskare i italiensk litteratur vid Perugias universitet för utlänningar (Università per Stranieri). Han är specialiserad på italiensk nutidslitteratur och har utkommit med monografier och artiklar om Pascoli, Palazzeschi, Camilleri, om Risorgimento-litteraturen och 1900-talets romaner. Capecchi föreläser på den italienska filologiska institutionen om italiensk nutidslitteratur. Den italienskspråkiga föreläsningen handlar om de senaste tio åren i den italienska litteraturen, om centrala teman, om hur de unga och de något äldre författarna ser på Italiens verklighet och hur de berättar om den.
Tillställningen arrangeras i samarbete med den italienska filologiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Tid: kl. 17-19
Plats : Forsthuset , Unionsgatan 40, sal 14
Föreläsningen är gratis och alla är varmt välkomna!
*****
Helsingfors Dante-förening har i samarbete med italienska kulturinstitutet inbjudit till Finland antropologen och professorn i nutidshistoria, Marxiano Melotti (Università delle Scienze Umane Niccolò Cusano i Rom), som ger tre föreläsningar i Finland:
Onsdagen den 24.4 kl. 18 i Dante-föreningen på Lyceum-klubben, Fredsgatan 7 E, om ön Capri under rubriken:
“L’isola delle Sirene. Capri tra mito, storia e archeologia”

Torsdagen den 25.4 kl. 18.00 i vetenskapscentret Heurekas auditorium Virtanen om förförande kroppar på Body Worlds–utställningen på engelska:
”Seductive Bodies: the Glamour of the Death between Myth and Archaeology”

Söndagen den 28.4 klo 15 föreläser Melotti i museicentret Vapriikki i Tammerfors likaså på engelska om ämnet: ”Love and Death in Pompey”.
Alla är varmt välkomna till dessa gratistillställningar!
*****
Torsdagen den 2.5 kl. 18 gästas Lyceum-klubben av professorn i vetenskapssociologi vid Trentos universitet, Massimiano Bucchi. Han inviger oss i vetenskapens historia läckert, dvs. via köket. Bucchi har nyligen utkommit med en bok som heter ”Il pollo di Newton. La scienza in cucina”. Bucchi har skickat Dante-föreningen fyra recept på maträtter, som styrelsen har börjat öva sig på att tillreda. Vi serveras futuristisk pasta, Francis Bacons kycklingsallad, Francesco Redis jasminkakao (hemligt recept) och Emma Darwins citronpudding. Bucchis bok kan inhandlas på plats. Förhandsanmälningar till måltiden (inklusive vin) och en avgift av 20 € för medlemmar och 25 € för icke-medlemmar tas emot av sekreteraren.
Bindande anmälan till sekreteraren Valerio Ceccolinille senast fredagen den 26.4 antingen per telefon på numret 0417283084, eller via e-post: info@dante.fi
*****
Besök på Michelangelo-utställningen onsdagen den 8.5.2013 klo 18.00

Dante-föreningen besöker onsdagen den 8.5.2013 kl. 18 Michelangelo-utställningen i Sinebrychoffs konstmuseum. Utställningen presenteras för föreningens medlemmar av museets intendent och utställningens finska kurator Minerva Keltanen.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) är en av historiens mest kända konstnärer. Hans verk presenteras nu för första gången i Finland. Utställningen på Sinebrychoffs konstmuseum koncentrerar sig på hans huvudverk på målarkonstens område, freskerna i Sixtinska kapellet som han målade åren 1508–1512. Utställda finns även 15 av Michelangelos skisser som kommer från Casa Buonarroti, museet i Florens som bär hans namn. Utställningen har kunnat förverkligas tack vare ett samarbete mellan Associazione Culturale Metamorfosi och italienska kulturinstitutet.

Deltagarna betalar sin egen inträdesbiljett.

Plats: Sinebrychoffs konstmuseum, Bulevarden 40. Tid: kl. 18.00. Alla är varmt välkomna!

———————————–

Syksyllä 2013 järjestetään jäsenille viikon pituinen kulttuurimatka Napoliin ja Campaniaan (ke 30.10 – ke 6.11)
Matkan osallistujamäärä on 15 henkeä. Ilmoittautuminen matkalle on 15.-19.4.2013, klo 9.00- 12.00, puh (09) 680 2145 (Elina Suolahti). Lisää tietoa sivulla: http://www.dante.fi/?page_id=181